Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

Pho3nix ACTIVE SCHOOL

Nasza szkoła bierze udział w konkursie Pho3nix ACTIVE SCHOOL.

Jest to największy w Polsce sportowy konkurs dla szkół podstawowych pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Konkurs polega na zorganizowaniu w szkole różnych inicjatyw sportowych, które zaangażują szkolną społeczność w świętowanie aktywności fizycznej.

Im bardziej różnorodna aktywność tym lepiej. Im więcej uczniów tym weselej :)

My zaczynamy od AKTYWNYCH PRZERW.

Otwarta sala gimnastyczna, sport bez barier, ulubione zadania w formie rywalizacji - to wszystko na przerwach międzylekcyjnych.

M. Oczko