Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2023/24

4 września o godzinie 9.00 na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. B. Chrobrego odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/24. Inauguracji dokonał dyrektor szkoły- pan Paweł Ciszewski, który powitał wszystkich zebranych - uczniów, nauczycieli oraz rodziców i skierował serdeczne słowa do najmłodszych uczniów szkoły – pierwszoklasistów, dla których był to pierwszy dzień w szkole. Był to dla nich szczególny dzień, gdyż zostali przyjęci do grona uczniów naszej szkoły.

W obecności rodziców, grona pedagogicznego, uczniów oraz gości odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Rada Rodziców szkoły ufundowała pierwszakom upominki, które czekały na nich w klasach. Całą uroczystość poprowadziły uczennice, które w tym roku ukończyły klasę trzecią. Wszystkim- zarówno nowoprzyjętym pierwszoklasistom, jak i uczniom klas drugich i trzecich oraz nauczycielom, złożyły życzenia powodzenia, sukcesów i uśmiechu na cały rok szkolny.

Przed nami 10 miesięcy wspólnie spędzonych chwil i nauki.

Powodzenia w nowym roku szkolnym, zapału do nauki i pracy!