Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

8a

Wychowawca: Anna Rzeczkowska-Gwozdecka

Samorząd klasowy:

Zuzanna „Zuza” Kasprzak – szefowa

Malwina „Malwa” Niczyporuk - zastępca

Mikołaj „MikPio” Piotrowski - zastępca

Artykuły