Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

8b

Wychowawca: Paweł Kulczycki

Samorząd klasowy  rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący – Zuzanna Borowska

Zastępca - Dariusz Kamieniak

Skarbnik - Lena Krajewska

 

Artykuły