Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

7a

Wychowawca: Małgorzata Michalak

Samorząd klasowy:

Przewodnicząca: Marta Zagórska

Z-ca przewodniczacej: Tomasz Michalak

Skarbnik: Antoni Lubaszczuk

Artykuły