Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

Sekretariat

Barbara Gamota – Sekretarz Szkoły/ Bohaterów Monte Cassino 14  tel. 774045925

Anna Rokicka – Sekretarz Szkoły/B. Chrobrego 13                                     tel. 774045755

Joanna Pietras – Kadry / Bohaterów Monte Cassino

Izabela Krzesaj – Księgowa /Bohaterów Monte Cassino