Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

Dyrekcja

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stefana Żeromskiego w Brzegu
mgr Paweł Ciszewski

Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stefana Żeromskiego w Brzegu
mgr Elżbieta Tworzydło