Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół do spraw promocji zdrowia

w ramach Szkoły Promującej Zdrowie

ROK SZKOLNY 2021/2022

Koordynator: Joanna Łukasik, Anna Teklińska

Nauczyciele: Agnieszka Herman, Elżbieta Tworzydło , Marta Oczko, Sylwia  Jęczalek, Paweł Kulczycki, Monika Pasławska

Artykuły