Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

Dla rodziców

 

Rada Rodziców 2022/2023

 

Skład  Rady Rodziców : 

Przewodnicząca – Anna Czołnowska

Z-ca przewodniczącej – Anna Wajer

Skarbnik – Klaudia Szwider

Protokolant – Monika Rozkowińska

 

Skład Komisji Rewizyjnej : 

Paweł Poznański

Aneta Herman

Marta Nowak

 

 KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW: Bank Spółdzielczy w Brzegu 75 8863 0009 1000 0001 8845 0001

Artykuły