Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

O placówce

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

klasy 1-3

49-300 BRZEG, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 13 
TEL/FAX (77) 4045755,  TEL (77) 4045756
 psp1@brzeg.pl 

 

klasy 4-8

49-300 BRZEG, UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 14
TEL/FAX 774045925, TEL. 774045926
 psp1@brzeg.pl