Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

4c

Wychowawca: Paweł Kulczycki

Samorząd klasy IV c

PRZEWODNICZĄCA- Oskar Birecki 

ZASTĘPCY – Maja Michałków, Jaśmina Kużdżał

Artykuły