Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

5a

WYCHOWAWCA: Anna Teklińska

SAMORZĄD KLASOWY 4a

Przewodniczący: Sebastian Sadkowski

Z-ca: Lena Wartacz

Skarbnik: Zofia Lech

Artykuły