Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

Przyrodniczy

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE:

Paweł Kulczycki - przyroda, geografia 

Monika Pasławska - biologia,

Joanna Chudy - chemia

Alicja Kruczkowska - fizyka

Artykuły