Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

5b

Wychowawca: Karolina Literowicz

Samorząd klasowy 4b

Przewodnicząca: Antonina Kwiatkowska

Zastępca przewodniczącego: Lena Niesłuchowska

Skarbnik: Zuzanna Ciężkowska

Artykuły