Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

3c

Wychowawca: Joanna Łukasik

Samorząd klasy III c

PRZEWODNICZĄCA- Jaśmina Kużdżał

ZASTĘPCY – Hania Zięba, Oskar Birecki

Artykuły